Пелетни горелки Biotech

Изберете горелки BIOTECH

Те са предназначни за монтаж към вече инсталирани котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Служат за замяна на горивото на котли, които оползотворяват фосилни горива – нафта, газ, въглища. Лесно се монтират на котли, които са с ръчно зареждане на твърдо гориво – въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация. Горелките са автоматизирани и предоставят комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат. Горелките са снабдени със система за автоматично разпалване на горивото. Автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво.

Пелетните горелки са предназначени за изгаряне на:

  • дървесни пелети с диаметър ф 6 и ф 8 mm
  • изсушени костилки (от череши, от вишни);
  • смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% - 50%);
  • друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в лабораторията

Основни предимства на горелките:

  • висока ефективност;
  • ниски вредни емисии;
  • автоматично подаване на гориво от бункера;
  • опростена поддръжка и обслужване;
  • минимални експлоатационни разходи;