Пелетни горелки Универсални

Горелка ново поколение модел Ekoenergia е решение, което позволява използването на широка гама горива под формата на насипно състояние и гранулат. Основното гориво е кафяви въглища, черни въглища, въглищен прах, дървесни или растителни пелети, дървени стърготини, стърготини т.е. горива с параметри от 0 до 32 mm.