Две термопомпи обект в покрайнините на гр. София

Две термопомпи обект в покрайнините на гр. София

06.08.2020 г. 09:55:40 ч.

Две термопомпи на Samsung достигащи 65оС на водата, работещи на новият фреон R32. Концепцията на обекта е да работят двете едновременно, като една от двете е главна а друга е подчинена. Системата разполага с буферен съд от 500 литра. Тъй като термопомпите имат възможност за контрол на пелетна горелка сме настроили Greyko RB20 да работи само при необходимост и поискване от термопомпите. Също така системата ще работи по външна температурна крива.

Балша термопомпи