Котли Bosch

Съвременни котли от Bosch

Котлите от Bosh се интегрират отлично в жилището и имат дълъг експлоатационен период, тиха работа, качествена изработка. Котлите са надеждни и модерни, на твърдо гориво с красив дизайн. Лесни за почистване. Имат терморегулатор за поддържане на избраната температура, за по-висока ефективност. Горивната камера на котлите е изолирана с шамотни (огнеупорни) тухли. Предимство е използването на разнообразно гориво: въглища, дърва, брикети. Котлите имат възможност за добавяне на пелетна горелка и безпроблемна работа с пелети. Те са с висок коефициент на ефективност, нисък разход на гориво, и ниски емисии на замърсители в атмосферата.
Използват се два типа инсталации, с естествена циркулация на водата в системата и с принудително движение, чрез циркулационна помпа. От голямо значение за ефективна работа на котела, е връзката на отоплителния котел към комина. Наличието на комин с добра тяга, е основна предпоставка за перфектно функциониране на отоплителния котел.

Според вида на използваното гориво, котлите за отопление биват:

  • Котли на дърва - конвенционални и пиролизни
  • Котли на въглища
  • Котли на пелети и биомаса
  • Електрически котли
  • Пиролизни котли
  • В зависимост от топлообменника, котлите могат да бъдат чугунени или стоманени.
  • Стоманени котли, са предназначени за работа на нафта, газ, дървесина или въглища.

Изисква се допълнително:

  • Избор на помещение за монтиране на котела, и място за съхранение на горивото което ще се използва.
  • За достигане на висока мощност и ниски експлоатационни разходи, ще е необходимо да опеределим площта на жилището, отоплителният обем, индивидуалните ни отоплителни потребности, броя на външните стени, изолацията, дограмата и други.
  • Следващият етап е изборът на гориво за отопление