Електрически Котли Bosch

Съвременни котли Bosch

Котлите от Bosh се интегрират отлично в жилището и имат дълъг експлоатационен период, тиха работа, качествена изработка. Чрез терморегулатор поддържат избраната температура, за по-висока ефективност. Имат нисък разход, и ниски емисии на замърсители в атмосферата.
Използват се два типа инсталации, с естествена циркулация на водата в системата и с принудително движение, чрез циркулационна помпа.

Изисква се допълнително:

  • За достигане на висока мощност и ниски експлоатационни разходи, ще е необходимо да опеределим площта на жилището, отоплителният обем, индивидуалните ни отоплителни потребности, броя на външните стени, изолацията, дограмата и други.