Соларни системи от ЕЛДОМИНВЕС

Машините и поточните линии на завода са от ново и модерно производствено оборудване, отговарящо на съвременните технологични изисквания.

Сертифициран по ISO 9001:2008 система за управление на качеството.

Крайните продукти са с високо качество, сертифицирани съгласно европейските норми за високо качество на продукцията. Всички изпитания се извършват в собствена фирмена лаборатория. Голяма част от произвежданата продукция на Елдом е предназначена за износ в страните от ЕС, Близкия Изток и САЩ.

Плоски слънчеви колектори със селективен абсорбер:

Подходящи и високо ефективни през всички сезони. Подходящи за изграждане на инсталации от отворен или затворен тип. Ориентирани вертикално и хоризонтално.