Колектори за подово отопление

Колекторите са най-важният елемент от отоплителната инсталация. С монтаж на колектор към отоплителната инсталация ще повишите ефективността от равномерното разпространение на топлата вода до всички отоплителни тела. Профилните колектори се предлагат с различен брой изводи, взависимост от отоплителната инсталация.