КолекториКолекторите са най-важният елемент от подовата отоплителната инсталация

С монтаж на колектор към отоплителната инсталация се повишава ефективността от равномерното разпространение на топлата вода до всички отоплителни тела. Профилните колектори се предлагат с различен брой изводи, взависимост от отоплителната инсталация.