Котли Nikolai

Предлагаме Ви новата серия стоманени котли Nikolai. Триходови за изгаряне на дърва, дървесни брикети, въглища и пелети. При преминаване на пелети котлите Nikolai се предлагат с пелетна горелка Nikolai  за достигане на максимална ефективност при отопление с пелети. Пелетната система Nikolai е преминала тестовете си с изгаряне на пелети от най-ниско качество, при което са достигнати  много добри показатели на отопление.

Мощности и отопляеми площи на котлите Nikolai:

  • котел  21kW е подходящ за отопляеми площи от 120м²;
  • котел 31kW е подходящ за отопляеми площи от 200м²;
  • котел 41kW е подходящ за отопляеми площи от 280м².