Рекуперативни блокове

Вентилационните рекуперативни блокове

Са с вграден топлообменен апарат и вентилатори за засмукване на замърсения въздух и за нагнетяване на подавания въздух, както и филтри за пречистване на постъпващия външен въздух и отвеждания от помещенията замърсен въздух. Предлагат се различни като типоразмер и начин на свързване към вентилационната система вентилационни блокове. Работят както на отопление така и на охлаждане. При отопление засмукваният отвън въздух преминава през топлообменника, където се загрява и чрез вентилатор се подава към нагнетателната инсталация. При охлаждане отвежданият от помещенията въздух се използва за отнемане на топлина от постъпващия отвън пресен въздух. Монтират се на закрито в самата сграда, но при необходимост могат да се монтират и на открито.