-

-15%

Отстъпка

за ESE JHC-5818-10

заграва до 100 литра вода 

5 години гаранция

Термопомпени-бойлери на ЕЛДОM

  • Термопомпени системи „въздух-вода" - последно поколение от най-висок клас за енергийна ефективност. Служат за загряване на вода за битови нужди, а също така и за загряване на вода за басейни. От икономическа гледна точка, въздуха е безплатен неизчерпаем енергиен източник. С минимално количество електричество, термопомпата извлича топлината от въздуха. Ако е необходимо, повишава температурата за да затопли водата в бойлера. На всеки 1kW изразходвана енергия, в бойлера ще се отдават до 3,5kW енергия необходима за загряване вода. Бойлерът, ще покрие нуждите от топла вода на около 6 човека. Ефективната работа на термопомпата, е при отрицателни външни температури до -5°С. При по-ниски външни температури, се включва електрическият нагревател, за осигуряване на постоянна топла вода. Термопомпите, са уреди, за ефективно произвеждане на топлина, през зимата и студ през лятото.
  • Термопомпи - има ги вече и на Българският пазар и са на достъпни цени. Термопомпата е най-ефективният източник на топлина, който едновременно замества котела и климатика. Тази техническа новост, става все по-популярна и с всеки ден измества другите източници за отопление.
  • Термопомпата, попада в групата на възобновяемите енергийни източници. Принципът на работа на всички термопомпи, е като на елементарна хладилна машина, работеща за преместване на топлината от едно място на друго.
  • Термопомпи, това е агрегат, който се състои се от два топлообменни апарата, компресор и хладилен агент. Когато термопомпата работи в режим на „отопление", агрегатът използва топлината съдържаща се в почвата, водата или въздуха.

Продукти