Стайни термостати

Устройство, за автоматичен контрол на промените в околната температура, чрез включване/изключване на отоплителна или охладителна система. Поддържа постоянно желана зададена температура в помещението.