-15%

Отстъпка

за ESE JHC-5818-10

заграва до 100 литра вода 

5 години гаранция

Устройство, за автоматичен контрол на промените в околната температура, чрез включване/изключване на отоплителна или охладителна система. Поддържа постоянно желана зададена температура в помещението.

Продукти