Слънчеви колектори TRIFAR

Слънчевите колектори на TRIFAR са подходящи за изграждане на инсталации от отворен или затворен тип в помещения, каравани, хотели, училища, обществени бани, перални, кухни, ресторанти и за друг вид широко мащабно отопление на вода. С изграждането на централна инсталация за добиване на битова гореща вода, ние печелим независимост от постоянно нарастващите цени на изкопаеми горива и електроенергия. Желаната слънчева система за всеки дом. 

 

Вакуумно-тръбни слънчеви колектори

Предимството на вакумнотръбните колектори пред плоските слънчеви колектори, е цилиндричната форма на вакумните тръби, която позволява пасивно проследяване на слънчевите лъчи през целия ден. Вакумнотръбните слънчеви колектори превъзхождат плоските и в ситуации, когато е налице голяма разлика между температурата на околната среда и температурата на соларна течност благодарение на вакума в колекторните тръби, който е най-добрият топлоизолатор. 

Панелни слънчеви колектори

Панелен слънчев колектор, ключов компонент в изграждането на активни слънчеви отоплителни системи. Изграждането на слънчеви инсталации от плоските слънчеви колектори, обикновено губят повече топлина в околната среда от вакумнотръбните слънчеви колектори и тази загуба се увеличава с температурната разлика. Корпусът на слънчевият колектор е изграден от изолирана алуминиева рамка и стъкло със селективно покритие, което ефективно оползотворява слънчевата енергия.