Слънчеви колектори TRIFAR

Слънчевите колектори на TRIFAR са подходящи за изграждане на инсталации от отворен или затворен тип в помещения, каравани, хотели, училища, обществени бани, перални, кухни, ресторанти и за друг вид широко мащабно отопление на вода. С изграждането на централна инсталация за добиване на битова гореща вода, ние печелим независимост от постоянно нарастващите цени на изкопаеми горива и електроенергия. Желаната слънчева система за всеки дом. 

Термосифони 

При тези слънчеви системи бойлера се намира непосредствено над Термосифонколектора. Колекторите могат да бъдат изградени от вакумни тръби или плоски панели. Предлагат се два вида термосифони - без налягане и под налягане. Те са пригодени да съхраняват, за по-продължително време топлата вода добита от слънчевите колектори.

Вакуумнотръбни слънчеви колектори

Предимството на вакумнотръбните колектори пред плоските слънчеви колектори, е цилиндричната форма на вакумните тръби, която позволява пасивно проследяване на слънчевите лъчи през целия ден. Вакумнотръбните слънчеви колектори превъзхождат плоските и в ситуации, когато е налице голяма разлика между температурата на околната среда и температурата на соларна течност благодарение на вакума в колекторните тръби, който е най-добрият топлоизолатор. 

Панелни слънчеви колектори

Панелен слънчев колектор, ключов компонент в изграждането на активни слънчеви отоплителни системи. Изграждането на слънчеви инсталации от плоските слънчеви колектори, обикновено губят повече топлина в околната среда от вакумнотръбните слънчеви колектори и тази загуба се увеличава с температурната разлика. Корпусът  на слънчевият колектор е изграден от изолирана алуминиева рамка и стъкло със селективно покритие, което ефективно оползотворява слънчевата енергия.