Вентилация

Проектиране и изграждане на системи за вентилация на:

 • Кухненска вентилация
 • Промишлени помещения и халета
 • Производствени предприятия
 • Басейни и къщи
 • Административни сгради
 • Селскостопански помещения
 • Производствени халета
 • Хотели
 • Жилищни сгради
 • Гаражи
 • Прецизна вентилация

ventilation1. Вентилация – необходимост за всяка сграда независимо от нейното предназначение.

 • Кухня- нагрети повърхности, следователно наличие на значителна топлина, отделяне на различни видове пари или аромати от приготвянето на различните видове ястия.
 • Изграждането и проектирането на вентилационната инсталация, не трябва да предизвиква въздушни течения.
 • Предимство за такъв тип инсталация, би било ако, има възможност за нейното лесно поддържане и почистване, подбор на високоефективни масло очистващи филтри, които ще предотвратяват натрупването на мазнини по стените на въздуховодите. Наличието на такъв филтър, би намалил наличието на застояли миризми и микроби, би намалил също така предпоставката за наличието на пожари.
 • Безшумната работа на вентилационната система, води до по-голям комфорт на работното място. Но, това често трябва да бъде съобразено и с наличното свободно пространство. Основна цел, на всеки производител и монтажник, да може неговата инсталация да работи на пълни обороти и да внася постоянен свеж въздух.

2. Често задаван въпрос от предприемачи и собственици на недвижими имоти е:

 • Каква вентилация да изберем? 
  Централизирана, която се състои в това, да се монтира един вентилационен агрегат Децентрализирана, при която се монтират няколко малки агрегата.
  След дългогодишно проучване от специалисти в тази област се достигна до извода, че използването на няколко малки агрегата, се оказва по-добро и по-евтино решение и с по-голяма гъвкавост при експлоатация.