Вентилация

Често задаван въпрос - Каква вентилация да изберем?

Схема на Вентилация
 
Централизирана - с един вентилационен агрегат
Децентрализирана - с няколко малки агрегата

След дългогодишно проучване от специалисти в тази област правят извода, че използването на няколко малки агрегата, се оказва по-добро и по-евтино решение с по-голяма гъвкавост при експлоатация.