-

-15%

Отстъпка

за ESE JHC-5818-10

заграва до 100 литра вода 

5 години гаранция

Край на прегряването и образуването на пара с мощните плоски колектори със специално покритие на абсорбера ThermProtect.  Достигате значително по-висока ефективност. Плоските селективни колектори Vitosol 100-FM и Vitosol 200-FM са подходящи за подпомагане на отоплението и подгряването на битова гореща вода. Позволяват монтаж на скатни и равни покриви, както и за монтаж на фасади с хоризонтално или вертикално разположение на колекторите.

Продукти