VRF системи

VRF - системи за централна климатизация 

vrf-sistemi


1. Какво представляват VRF системите:
VRF системите се използват за охлаждане и отопление, използвайки хладителни агенти (R407C или R410A).
Има два основни типа VRF системи - за охлаждане/отопление и т.нар. heat-recovery системи.
Първият тип (Cooling/heating) системи, могат само да охлаждат или само да отопляват, но не могат да изпълняват двете функции едновременно.
Вторият тип (Heat-recovery) могат да охлаждат и отопляват едновременно, различни части от сградата.

2. VRF-V SERIES

Системи с директно изпарение и променлив поток на хладилния агент, комбинират лесно инсталиране, ниски енергийни разходи, висока надеждност и изключително лесна употреба за крайния потребител. Системите за контрол и управление, оптимизират в максимална степен VRF системите, които обхвщат целия им потенциал, за постигане на максимален комфорт, енергоспестяване и лесно управление.

3. Малките VRF системи са с дължина на тръбния път до 55 метра, между вътрешно и външно тяло, максималната височина между външно и вътрешно тяло е 20 метра.

4. Голямите VRF системи са с дължина на тръбния път от 150 метра, между вътрешно и външно тяло, максималната разлика във височините, между външно и вътрешно тяло е 50 метра.

VRF система с захранване от воден източник

1. DC инверторна технология и екологичен хладилен агент R410A. Източници на топлина, са морето, подпочвената вода, промишлена отпадна топлина, което позволява значително спестяване на енергия. VRF системата може да се комбинира с енергийни източници като слънчеви колектори.

2. Области на приложение на VRF системите с воден източник
Сграда с циркулационна водна система, циркулиращата вода се подгрява от електрически или газов котел.
VRF система с използване на подземните води - Относително постоянна температура на циркулиращата вода до 15°С, приложима на места където почвата позволява възстановяване на водата.