Гаранция и Сервиз

Дарик Клима предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка.

Фирмата ни извършва цялостно изграждане и поддръжка на вентилационни, соларни инсталации, отопление, термопомпи и климатизация. Дейностите по диагностиката и ремонта се извършват от сертифицирани специалисти.

Гаранционна поддръжка

Сервизът на всички изградени от фирмата ни инсталации, включва пълен цикъл на гаранционна поддръжка, насочена към ефективна и дългосрочна експлоатация на всяка една система.
Което включва:
  • сервиз;
  • технически прегледи;
  • периодични инспекции;
  • гаранционен ремонт и поддържане.
Фирма Дарик Клима извършва поддръжка, само и единствено чрез компетентни сервизни техници. Те са нашата гаранция за изграждането и правилната експлоатация на всички инсталации. Сервизните ни техници реагират бързо, диагностицират, констатират и отстраняват проблема в кратки срокове.
Гаранционното обслужване започва веднага след въвеждане на дадена инсталация в експлоатация. Правят се задължителни 24 часови проби, през които се проследява подробно работата на всяка изградена от нас инсталационна връзка.

Извънгаранционна поддръжка

За извънгаранционна поддръжка се правят предварителни договори, в които се определят условията и периода на профилактичните прегледи. При всяко посещение се създава протокол на база посещение и вида на извършената дейност, операция или сменена резервна част по инсталацията или машината.

При неправилна експлоатация или евентуални нанесени щети от неупълномощени от фирмата лица, отпадат гаранционните условия и стойността на ремонта се заплаща изцяло от клиента. При което, фирмата ни, не носи отговорност за самоволни действия и произлезлите негативни последствия от намесата от страна на клиента.

Грижливото отношение, поддръжката, профилактиката на каквато и да е инсталация или машина удължава техния живот и запазва енергийните им характеристики и качества.

Приемът на заявки за сервиз или обслужване на климатици се извършва от понеделник до петък в рамките на работния ден. С взаимно споразумение от двете страни, се определя, датата, часа и адреса за посещение .

Разчитайте на нас, защото Ние разчитаме на Вас!

Дарик Клима, Ви подава ръка за разумна и дългогодишна експлоатация на Вашите климатици, термопомпи, VRV и VRF инсталации, вентилационни, соларни и отоплителни инсталации.