Общи условия

 

 1. Предмет

  Настоящият документ представлява „Общи условия“ които, определят отношенията между „Дарик Клима” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://www.daricclima.bg/
  Те определят също така, принципите за изпълнение на договорите за покупко -продажба, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка, отстрана на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.
 2. Данни за продавача

  2.1. Дарик Клима ЕООД  е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175320606, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Враждебна, ул.26 №4, наричано по-долу Дарик Клима.
  2.2. Можете да се свържете с Дарик Клима на посочения по-горе адрес, на телефон 0889 919 323, или на и-мейл адрес daricclima@gmail.com. Телефоните за връзка са платени. По тарифите на използвания от потребителя оператор и в зависимост от договорните отношения със същия.
 3. Общи условия

  3.1. Общите условия на Дарик Клима са задължителни за всички Клиенти ползващи сайта и онлайн магазина.
  3.2.   Всяко използване на сайта и онлайн магазина означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването, им и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  3.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Дарик Клима по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
  3.4.   Дарик Клима има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата навлязъл в сила нормативен акт.
  3.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия Дарик Клима ще информира затова Клиентите си чрез публикуването им на сайта и онлайн магазина.
  3.6. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина за покупки от разстояние, находящи се на https://www.daricclima.bg/.
 4. Дефиниции

  4.1.Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
  4.2 Сайт означава уеб сайта находящ се на https://www.daricclima.bg/
  4.3. "ОНЛАЙН МАГАЗИН" означава виртуалният магазин находящ се на https://www.daricclima.bg/ и предоставя възможност за закупуване на стоки чрез Интернет.
   
 5. Общи положения

  5.1. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.
  5.2. Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
  5.3. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, Дарик Клима не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
  5.4. Дарик Клима се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.
  5.5 Дарик Клима не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на Дарик Клима, моля приемете, че сайтът е независим, и няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Дарик Клима не означава, че Дарик Клима ще подкрепя или ще поеме отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
  5.6.  Доколкото е позволено от приложимия закон, Дарик Клима при никакви обстоятелства не е отговорна за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
  5.7. Дарик Клима не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на Дарик Клима ЕООД.
 6. Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги посредством сайта на Дарик Клима.

  6.1. Цени
  Всички представени в сайта цени са в български лева с ддс и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
  Дарик Клима си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.
  При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
  При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени са "от цена на" , а до тях се обявява цената с намалението. При фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт или което от двете събития настъпят първо.
  6.2. Поръчки и доставка на стока и/или услуга.
  Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
  Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Дарик Клима. Поръчки направени до 14.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 14.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в петък след 12.00 часа, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината- юни до октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 2-3 работни дни.
  Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Спиди, Еконт, Ок Експрес, Транспрес и всички адекватно работещо куриерски фирми в рамките на република България . Срокът за доставка е до 10 работни дни, когато стоката е налична в склад на Дарик Клима. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на избрания куриер в населеното място или до входа на неговия адрес.
  Ако даденият продукт е със статус "По заявка" срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
  Продуктите се изпращат след като сътрудник на Дарик Клима се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.
  Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на стоки  и продукти до апартамент или къща  на клиента не е включено в цената на транспорта и на продукта и е ангажимент на клиента.
  Цената на доставката за продукти на стойност под 100.00 лв. е 5.00 лв. Всички продукти над 100.00 лв. цената за доставка се определя спрямо ценообразуването на избраният от клиента куриер(транспортна фирма) единствено продукти обозначени с стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА не се превозват за сметка на купувача (потребителя) .
  Всички пратки се изпращат с услугата "Провери преди да платиш". Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Дарик Клима не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
 7. Начин на плащане

  7.1. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока, като използва по свой избор един от следните способи:
  Наложен платеж
  Банков превод
  Плащане чрез финансова/кредитна институция ТБИ кредит
  7.2. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дарик Клима цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дарик Клима сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
  7.3. Договорът за продажба от разстояние между Дарик Клима и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дарик Клима.
 8. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

  На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
   
  8.1. Ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
  8.2. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Дарик Клима , рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Гаранционно обслужване

9.1. За всяка стока на сайта daricclima.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.
9.2. „Дарик Клима” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
 • при изгубена гаранционната карта;
 • при опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
 • приустановени повреди от неправилна експлоатация на уреда;
 • при нарушена физическата цялост на изделието.
Внимание!

"Имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.” - за това може да се информирате на сайта на Европейската комисия на адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 
9.3. В зависимост от вида на закупената стока, гаранционното обслужване се поема от „Дарик  Клима” ЕООД и оторизираните сервизи на продукта.
9.4. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към Дарик Клима, чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. Дарик Клима указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дарик Клима и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Дарик Клима, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. ДарикКлима ЕООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под № 1415862 / 18.11.2015год. и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

Допълнителни условия

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.