Термопомпи SAMSUNG EHS

Термопомпи SAMSUNG EHS

  EHS (Eco Heating System) - Еко система за отоплениеСистемите за отопление въздух-вода на Samsung използват иновативна термопомпена технология, за да осигурят върховен комфорт и ниски оперативни разходи.
Серията EHS на Samsung включва набор от термопомпи въздух-вода, предназначени за отопление, охлаждане и подгряване на битова вода в жилищни и търговски обекти. 

Енергийна ефективност: Samsung се стреми да подобрява енергийната ефективност на отоплителните си системи с всяка изминала година. Термопомпите EHS са проектирани да бъдат високо енергийно ефективни. Те използват усъвършенствани технологии, като инверторно задвижвани компресори и вентилатори с променлива скорост, които регулират мощността на отопление и охлаждане въз основа на изискванията, което води до значителни икономии на енергия.

 
Отопление и охлаждане: Тези системи осигуряват, както отопление, така и охлаждане, което ги прави универсални  за целогодишен комфорт. През студено време извличат топлина от външния въздух и я използват за затопляне на вътрешните помещения, а през горещото време обръщат процеса, за да осигурят охлаждане.

 
SmartThings управление: EHS системите се предлагат с опции за интелигентно управление. Потребителите могат да контролират и планират своите настройки за отопление и охлаждане дистанционно чрез приложения за смартфони или други платформи за интелигентен/smart дом. Това позволява по-добро енергийно управление и контрол на комфорта.


Тиха работа: Моделите EHS са проектирани да работят тихо, което ги прави подходящи за жилищна употреба, без да причиняват смущения/прекъсване.


Екологични: Термопомпите от тази серия са екологични, защото използват електричество за преместване на топлина, вместо да я генерират чрез изгаряне. Това намалява вредните емисии и спомага за намаляване на въглеродния отпечатък на системите за отопление и охлаждане.


Съвместимост с възобновяеми източници на енергия: Повечето модели на EHS системите са съвместими с възобновяеми енергийни източници, като слънчеви панели и фотоволтаични такива, което позволява на потребителите да намалят още повече зависимостта си от конвенционалните източници на електроенергия. Използването на чиста енергия за захранване на отоплителната система, води до допълнително намаляване на въглеродния отпечатък от домакинството и бизнеса.


Разнообразие от модели: Samsung EHS включва различни модели с различен отоплителен капацитет и конфигурации, за да отговарят на различни типове сгради и приложения, от еднофамилни домове до търговски площи.


Възстановяване на топлина: От Samsung, са разработили усъвършенствани отоплителни системи, използвани в търговски и индустриални приложения, които включват технологии за възстановяване на топлина. Тези системи улавят и използват повторно отпадъчната топлина генерирана по време на процеса на нагряване, подобрявайки цялостната ефективност и намалявайки експлоатационните разходи.
Термопомпените системи въздух-вода Samsung EHS, предлагат високо качество на изработка и невероятна ефективност дори при студени условия (до - 30°C външна температура).
Samsung EHS са по-надеждни в страни със студен климат в сравнение с други производители и осигуряват най-добрата си отоплителна производителност при много ниски температури на околната среда. Те предлагат отоплителен капацитет от приблизително 90% при -10°C, което е безпрецедентно. Освен това, ако температурата на околната среда падне под тази, се задейства автоматична операция на размразяване, за да се предотврати замръзване на устройството.