Услуги

Дарик Клима предлага услуги в няколко основни направления:

Монтаж:

 • климатици и климатични инсталации
 • слънчеви колектори и инсталации за БГВ
 • термопомпи и инсталации към тях
 • котли за отопление към локално парно
 • вентилация и вентилационни системи

Профилактика

 • почистване на филтри, замерване на работно налягане и отстраняване на евентуални проблеми по работният режим на машината и съответното съоръжение, препоръки за нормална работа.

Поддръжка

 • се извършва след aбонамент или предварително сключен договор.

Сервиз

 • Дарик Клима е оторизирана от фирмите доставчици да извършва сервизни услуги на предлаганите от фирмата продукти.

Гаранционно и след гаранционно обслужване

 • Дарик Клима, осигурява гаранционно и след гаранционно обслужване на всички продукти закупени от фирмата.

Отопление Климатизация и Вентилация:

Слънчеви колектори 

 • проектиране, изграждане и монтаж на еденични бройки или цели системи от слънчеви колектори за добив на безплатна топла - гореща вода.
 • плоски слънчеви колектори на водещи марки Bosch;
 • вакуумнотръбни слънчеви колектори
 • термосифони системи

Термопомпи

 • проектиране, изграждане и монтаж на цялостни инсталации за отопление и охлаждане. Фирмата ни е вносител на Чешките термопомпи Hotjet. Фирмата ни предлага и инсталира термопомпите на Daikin Altherma; Inventor Vario; Toshiba Estia и Gree Versati .

Отоплителни инсталации 

 • проектиране, изграждане и монтаж на цялостни инсталации за отопление на твърдо гориво, пелети, дърва и комбинирани.

Климатици 

 • фирмата предлага следните марки климатици - Daikin; Toshiba; Mitsubishi Electric; Inventor; Fujitsu General и Gree.

Централна климатизация 

 • VRV и VRF инсталации

Автоматизация 

 • монтаж и въвеждане в експлоатация на електротабла и системи за автоматика, контрол и управление на сградни инсталации, включително и централни BMS за VRV и VRF системи за централна климатизация.

Вентилация 

 • проектиране, изграждане, монтаж и поддръжка на цялостни вентилационни инсталации и системи с рекуператори.