За нас

ПРОФИЛ

  • Дарик Клима е създадена през 2007г, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на отоплителни и климатични системи, сервизна дейност, търговска дейност в страната и чужбина , внос и износ на стоки. Фирмата е официален представител на марката SAMSUNG и BOSCH, оторизиран партньор на REHAU и вносител на слънчеви колектори ESE.
  • Всички инсталации и монтажи се извършват под ръководството на проектови ръководители и сервизни инженери. В това направление работят доказани опитни специалисти, служители и монтажници преминали курсове на обучение в заводите-производители в Западна Европа.

ПОСТИЖЕНИЯ

  • Дарик Клима разполага със сертификати за работа с фреони над 3 килограма, с което ние можем да поддържаме Вашата сграда спрямо изискванията на българското законодателство. Фирмата разполага със собствена складова площ, собствен транспорт, представителства в градове на България, дългогодишен опит и професионализъм. Има изградени обекти за централна климатизация с VRV и VRF системи на промишлени и административни сгради. Климатизация на офиси, магазини, жилищни помещения, ресторанти, с изградени инсталации от сплит и мултисплит системи. Немалко изградени вентилационни инсталации и системи с рекуператори. Термопомпени инсталации въздух-вода за отопление и БГВ. Изградени инсталации и системи от слънчеви колектори за добиване на битова гореща вода.

ОБЕКТИ

  • Фирмата има изградени обекти в с. Павел баня - хотел Севтополис; предприятие Бенакс; верига магазини Пикадили; верига от магазини LC Waikiki; обект Сердика център; Евро Геймс Технолоджи ООД и много други обекти за централна климатизация.

МИСИЯ

  • Ръководството на Дарик Клима, в едно със своите служители, се стреми да внедри нов принцип на работа , с което да е по-различна и иновативна от други организации със сродна дейност, съобразявайки се изцяло със специфичните изисквания на клиента.

ПРОЕКТАНТСКИ ОТДЕЛ

  • Постоянно усъвършенстване на проектантската дейност. Всички проекти се извършват на база предварително проучване, икономическа оценка и обосновка на заданието, изготвяне на идейни и работни проекти по част ОВК, Електро и КИП и А. Реинженеринг на работния проект, на база конкретните доставки на техника, заложена за изграждането на съответните инсталации.

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

  • Осигурява доставка на основните машини и съоръжения, материали и оборудване за изграждането на всички видове инсталации. Направлението отговаря за правилния подбор на климатичните съоръжения и допълнителното оборудване, изготвя предложения на база техническите спецификации и работни проекти, осъществява връзка с настоящите и бъдещите клиенти на фирмата. Грижи се за утвърждаването ни на пазара, като една от водещите компании в бранша.

ЦЕЛ И РАЗВИТИЕ

  • Постоянно да обновява и разширява своята дейност и професионализъм. Внедряване на всички новости на пазара, за високоефективни и икономични решения, които засягат пряко нашата дейност и са свързани с част ОВК. Оттук нататък да запознаем и своите клиенти с предимствата от използването на новите продукти. Основна задача , на всички служители във фирмата, е достигане на високо качество на изпълнение, коректност във взаимоотношенията с партньори и клиенти.